• Constant Lier Congress & Coworking

Hier groeit Constant

Uit de stadsrekening van 1426 blijkt dat het pand ‘Het Schaeckberd’ oorspronkelijk een burgerwoning moet geweest zijn, dat kort nadien werd omgebouwd tot privébrouwerij.

Aangezien de eigenaars van deze brouwerij Het Schaeckberd in die periode ook de daarnaast gelegen stadsbrouwerij De Vijfhoek in handen hadden, werden beide panden voor een periode samengevoegd, tot de rechten van de stadsbrouwerij weer verkocht werden aan andere brouwers en beide brouwerijen privatiseerden.

Enkele jaren later, in 1606, werd ‘t Schaeckberd zéér grondig verbouwd en terug opgetrokken in de huidige Vlaamse Renaissancestijl. Daaraan herinneren nog altijd de jaarankers die de gevel sieren!

Het Schaeckberd, toen vaak ook Dambord of Schaakbord genoemd, groeide in de 17e en 18e eeuw uit tot een belangrijke, prestigieuze brouwerij, die zo omvangrijk was dat de volksmond al snel sprak van het ‘groot’ en het ‘klein’ Schaeckberd.

Het daarnaast gelegen steegje werd in die tijd nog geflankeerd door hoge gebouwen.

Centraal binnen het perceel was er een open binnenkoer, die nu nog altijd als patio zal gebruikt worden.

Op het gelijkvloers werd gebrouwen.

Het eerste verdiep was ingericht als ontvangstruimte waar het brouwersgezin voorname gasten op gepaste wijze ontving in het grote salon, en helemaal bovenaan bevond zich het kantoor van de brouwer.

Om te kunnen brouwen hebben brouwerijen gemakkelijke toegang tot water nodig.

Deze brouwerij ’t Schaeckberd lag niet aan de Kleine Nete, maar werd toch voorzien van water dankzij het vlietje, de Brouwersvliet, dat zich achteraan het perceel bevond en in verbinding stond met de Nete.

Op een foto uit 1914 getuigt de boog in het metselwerk dat toen reeds de Brouwersvliet gedempt en dicht gemetst was.

De gebouwen werden in 1912 door de stad aangekocht, maar kort daarna brak WOI uit en bracht een verwoestende brand dit gebouwencomplex in een erbarmelijke staat.

Het gebouw werd wederopgebouwd in de eerste helft van de jaren ’30, en werd door de jaren heen als stadskantoor verder verbouwd en aangepast in functie van de noden. Het pand werd uiteindelijk in 1939 beschermd als monument met historische, artistieke en oudheidkundige waarde.

Zo wordt het pand momenteel herbestemd tot locatie voor meetings, corporate hubs en cowork, waarbij de rode draad doorheen de geschiedenis van het pand om ‘mensen samen te brengen’ bewaard wordt in het project CONSTANT.

In De Roode Flesch, het pand naast deze oude brouwerij, brandde Familie Van Ouytsel sinds 1876 koffie, waarbij ze gebruik maakten van de stoom die gegenereerd werd in de brouwerij ‘t Schaeckberd. Om die reden sprak men ook over STOOMKOFFIEBRANDERIJ. Dit pand herbergt warme familieverhalen, en wordt weer herbestemd als privéwoning.