• OPENING SPRING 2022

NL – CONSTANT LIER Co-Work, Congress & Meeting concept

Van voormalige Stadsbrouwerij over school tot stadskantoor, het pand ‘Het Schaekberd’ heeft een rijke geschiedenis in het onthalen en samenbrengen van mensen. Recent werd ‘Het Schaekberd’ verkocht en krijgt het na grondige renovatie een nieuwe onthaal-bestemming. Liesbeth Schwartz en Paul Van den Broek, twee echte Lierenaars met een passie voor ondernemen, gaan in het pand een Co-Work, Congress en Meeting concept lanceren voor ondernemers.

Meer...

Onze slagzin ‘Business meets Lier’ dekt de hele lading: ‘Faciliteren van een strikt zakenpubliek. Van jonge starters tot grote bedrijven die workforce events willen organiseren, of hun diensten en producten lanceren of promoten.’ Met de voordeur op de Grote Markt zitten we midden in de meest compacte historische stad van de hele wereld. Ontdek op wandelafstand de prachtige geschiedenis en de vele andere troeven van de stad Lier. En strek de benen in het mooiste Werelderfgoed Begijnhof ter wereld.

Het Concept ‘Constant’ vindt zijn oorsprong bij de grootvader van Paul, Constant Van Veldhoven, een bekende Antwerpse Feestaannemer, die decennia lang gasten heeft verwelkomd en verwend. In die traditie zullen wij onze gasten alle faciliteiten aanbieden zodat ze zich puur kunnen concentreren op hun zaak of project. Bij Constant Lier co-worken, vergaderen of een meeting organiseren zal super-professioneel kunnen zonder dat u zich zorgen moet maken over organisatie en omkadering.

Vanaf de Lente 2022 gaan we van start. Hou onze website in de gaten en volg samen met ons de evolutie. Tot binnenkort!

Paul & Liesbeth

Minder...

EN – CONSTANT LIER Congress Centre en Co-Working Place

From the former city brewery over a school to city office, the building “Het Schaekberd” has a rich history in welcoming people and bringing them together. Recently “Het Schaekberd” was sold and after a thorough renovation it will be given a new destination in the same spirit. Liesbeth Schwartz and Paul Van den Broek, both having their roots in Lier, share their passion for entrepreneurship. And thus, they will launch a Co-Work, Congress and Meeting concept for entrepreneurs in the building.

More...

Our slogan “Business meets Lier” covers the whole load: “Facilitating a strict business audience. From young start-ups to large companies that want to organize workforce events, or launch or promote their services and products. ” With the front door on the Town Square, we are in the middle of the most compact historical city in the whole world. Discover the beautiful history and many other assets of the city of Lier within walking distance. And stretch your legs in the most beautiful World Heritage Beguinage in the world.

The Concept “Constant” originates from Paul’s grandfather, Constant Van Veldhoven, a well-known Antwerp Party Contractor, who has welcomed and spoiled guests for decades. In that tradition, we will offer our guests all facilities so that they can concentrate purely on their business or project. At Constant Lier co-working, gathering or organizing a meeting will be super professional without having to worry about organizational aspects.

We will be open as from Spring 2022. Keep an eye on our website and follow the evolution with us. See you soon!

Paul & Liesbeth

Less...